Groevepark

Mei 2019 - heden

Het groevegebied transformeert van een verborgen schat naar een Groevepark van onschatbare waarde voor mens en natuur. Een levend systeem van bijzondere plekken en interventies in een verrassende, natuurlijke en dynamische omgeving. Een omgeving die uitnodigt tot ontdekken, spelen, leren, reflectie, verblijf en ontspanning. In het Groevepark worden bezoekers zich opnieuw bewust van de relatie mens en natuur, doen ze nieuwe ervaringen op en schrijven ze mee aan een nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling van dit buitengewone groevegebied.

Aanleiding
Zand- en Grindhandel BRULS B.V. (firma Bruls) heeft ruim 90 jaar ervaring met zand- en grindwinning in Schinnen en Spaubeek (NL). Zoals veel ondernemers in deze sector beraadt de firma Bruls zich op de toekomst. De zand- en grindwinning in deze streek loopt ten einde. Concessies lopen af en er wordt nagedacht over de eindfunctie van de groeves. Voormalige productielandschappen krijgen nieuwe betekenis als natuur-, recreatie- en/of energielandschap. Het beleefbaar en toegankelijk maken van de groeves is veelal het streven.

Dat geldt ook voor de firma Bruls, eigenaar van de groeves in het hellinglandschap tussen Schinnen en Spaubeek, op grondgebied van de gemeenten Beekdaelen en Beek. De groeves zijn samen ruim 37 ha. groot en liggen midden in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. De gronden van de ernaast gelegen voormalige vuilstort (ca. 24 ha.) zijn tevens in eigendom van de firma Bruls.

Opgave
De firma Bruls heeft HeusschenCopier en Jonathan Wanders gevraagd ontwerpend onderzoek te doen naar de toekomst van het groevegebied. Dit onderzoek betreft een conceptuele en ruimtelijke verkenning naar de mogelijke toekomst van het groevegebied. Daarbij wordt gezocht naar meerwaardecreatie voor de mens, natuur, economie, recreatie en energie.

Het verkennen van mogelijke ruimtelijke programma’s is onderdeel van de opgave en geeft een eerste indicatie van mogelijke, toekomstige verdienmodellen. De opdrachtgever denkt daarbij in eerste instantie aan een kleinschalig horecapunt met op langere termijn natuureducatie en verblijfsrecreatie in of met uitzicht over de groeves.

Eerste resultaat
Een eerste resultaat is begin december 2019 opgeleverd in de vorm van een prikkelend toekomstperspectief waarin het groevegebied transformeert tot Groevepark met ruimte voor nieuwe natuurbeleving voor uiteenlopende gebruikers. Het Groevepark biedt meerwaarde voor mens en natuur en kan een impuls vormen voor de toeristische-recreatieve economie binnen de regio. Ook geeft het invulling aan de duurzaamheidsambities van de Gemeente Beekdaelen.

Het toekomstperspectief voor het Groevepark Schinnen-Spaubeek vormt een stip aan de horizon en daarmee een lange termijn ontwikkelperspectief. Tegelijkertijd benoemt het kansen voor ontwikkeling op de korte termijn.

Een eerste toekomstperspectief is gegoten in een document dat beoogt uiteenlopende partijen te verbinden door te inspireren middels prikkelende beelden en wervende teksten. Het vormt daarmee een uitnodiging aan betrokken stakeholders om vanuit eigen rol en expertise bij te dragen aan deze gebiedstransformatie en -ontwikkeling.

Groevepark = Beleefpark
Het ruimtelijk concept zet in op een bijzondere, gedifferentieerde groevebeleving waarin bezoekers vanuit verschillende standpunten en op verschillende manieren het groevepark kunnen beleven.

Door de verschillende gebieden in de dwarsrichting (oost-west) te verbinden ontstaat een interessante opeenvolging van landschapstypen en -sferen: het Groevepark. Tussengelegen agrarische gronden vormen onderdeel van een sequentie van landschappelijke belevingen.

Het Groevepark wordt zo een beleefpark waar bezoekers zich over, door, in en langs de (groeve-) natuur bewegen. Het is de afwisseling van natuursferen en -belevingen in de contrastrijke landschappen die het beleefpad en het Groevepark interessant maken; open panorama’s, besloten droogdalen, natuur ‘op afstand’, hoogte- en dieptebeleving, steile wanden en bestaand bos.

Het concept veronderstelt een aantal ‘specials’ in de groevebeleving. Denk aan een loopbrug boven de groeve, een pad dat door het water snijdt en een hoogte-element dat zich uittorent boven het Groevepark. Het ‘beleefpad’ vormt samen met de nieuwe natuur de drager van het toekomstig Groevepark.

 

Titel: Groevepark
Locatie: Groevegebied Schinnen en Spaubeek (incl. voormalige vuilstort), op grondgebied van gemeenten Beekdaelen en Beek (NL). Momenteel niet openbaar toegankelijk
Proces: Mei 2019 t/m heden
Te beleven: n.n.b.
Afmetingen: Totaal ruim 60 ha., waarvan ca. 37 ha. groevegebied en ca. 24 ha. voormalige vuilstort Schinnen
Opdrachtgever: Zand- en Grindhandel BRULS B.V.
Foto’s en beelden: HeusschenCopier X Jonathan Wanders, IVN Spaubeek, Wikipedia, Bing maps
© Jonathan Wanders X HeusschenCopier