Connector

Mei - juni 2022

Het tijdelijke kunstwerk Connector is onderdeel van het Community Art Project Reijmerstok en het resultaat van 6 brainstorm- en ontwerpsessies en 2 weken van dagelijkse maaksessies zoals het bouwen, sjouwen, zagen, schroeven en schilderen. Het kunstwerk is een ode aan de vrijwilligers, de ware connectors.

Community art project
Met een bijzonder en vernieuwend kunstproject, in de vorm van een actieve en creatieve cultuurparticipatie (community arts), worden inwoners en vrijwilligers van Reijmerstok onder begeleiding van kunstenaar Jonathan Wanders intensief betrokken bij het creatieve proces van het ontwikkelen, ontwerpen en vervaardigen van een tijdelijk én permanent kunstwerk in de openbare ruimte. Een hoogwaardig én (twee)jaarlijks, terugkerend kunstproject als zichtbare, tastbare en blijvende, sociale verbinding.

Samen worden de uitdagingen in het sociaal en maatschappelijk domein van het dorp Reijmerstok en het event de Poorten van Reijmerstok aangepakt door te verbinden middels participatie, vandaar het initiatief van het kunstproject met hoofdthema VERBINDEN. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan iets bijzonders en blijvends voor de gemeenschap en regio. Op deze wijze wordt er een positieve bijdrage geleverd aan zowel de onderlinge betrokkenheid van bewoners, als de leefbaarheid van de openbare ruimte en Reijmerstok zelf.

Verbinden
Het hoofdthema VERBINDEN wordt op verschillende manieren verbeeld door de Connector:

 • Verbinden van de mens met het landschap: een grensoverschrijdende fysieke en visuele connectie. De Connector gaat een dialoog aan met de omgeving, waarbij de 'zachte' grens van de haag met respect wordt overbrugd. De Connector duidt het belang en de schoonheid van het landschap door het letterlijk in te kaderen. Zoals een kerk zich richt naar de hemel, richt het kunstwerk zich op het landschap van Reijmerstok: een venster op de wereld.
 • Verbinden met anderen: de Connector als ontmoetingsplek biedt ruimte voor sociale interactie en is voor passanten en bezoekers een eerste kennismaking met Reijmerstok.
 • Verbinden met jezelf: binnen biedt de Connector ruimte voor rust, contemplatie en introspectie, als een soort van sacrale ruimte. Met een rustige aardkleur passend bij het landschap.
 • Verbinden met en van Reijmerstok: de huid van de Connector communiceert de identiteit van Reijmerstok middels diverse symbolen. Een universele, tijdloze beeldtaal die door iedereen is te begrijpen.
 • Verbinden met omgeving: de opvallende kleurrijke monolotische en elementaire vorm dient als landmark en herkenningspunt.
 • Verbinden tijdens het ontwikkel-, ontwerp- en maakproces: community art.

Interessant is ook het ambivalente karakter van de Connector: van buiten is het extravert (schreeuwerig) en van binnen juist introvert (introspectie). Het gaat over zien en gezien worden. Dit is misschien wel symbolisch voor de identiteit van Reijmerstok. Tijdens het event de Poorten van Reijmerstok zijn er meer dan 5000 bezoekers en vele randactiviteiten. Voor en na het event is het dorp met 600 inwoners, een bescheiden plek zonder echte herkenningspunten en dient het vooral als 'poortfunctie' voor omliggende grotere kernen zoals Gulpen. Zoals deelnemer Joep het verwoordde: 'Reijmerstok: Groots in bescheidenheid.'

Identiteit Reijmerstok
De huid van de Connector communiceert de identiteit van Reijmerstok middels diverse symbolen. De symbolen en hun verwijzingen zijn achtereenvolgens:

 • Koeienvlekken: het oorspronkelijke boerenbestaan.
 • Kaas: Huijnen Zuivelboerderij Mergelland waar verschillende boerenzuivelproducten vandaan komen zoals boerenkaas, ambachtelijk roomijs, yoghurt, vla, karnemelk, rijstepap etc.
 • Vlaai: vroeger hadden bijna alle boerderijen een eigen bakhuisje, 'het bakkes', waar brood en vlaai werd gebakken.
 • Ei: Kippenfarm Vrij & Blij aan de Reijmerstokkerdorpsstraat.
 • Melkbus: de melkfabriek (1915-1971) langs de Provinciale weg waar tegenwoordig Frans Lacroix Mechanisatie is gevestigd.
 • Appel en peer: Fruitbedrijf Wouters die ook de veilingkisten hebben geleverd voor de Connector.
 • Wapen Reijmerstok: een gestileerde versie van het wapen van de familie Van Reymerstock, bewoners en eigenaars van de Puthof. Diverse varianten van dit wapen zijn terug te zien bij het logo van de Puthof en de Jonkheid Reijmerstok.
 • Hamer en aambeeld: de smederij die vroeger in elk dorp aanwezig was. Zo ook in Reijmerstok en voor velen vooral bekend dankzij Disco-Dancing De Smid: jarenlang hét begrip wat betreft het uitgaansleven van de (Zuid)-Limburgse jeugd.
 • Hopbel: de hop die groeit in Reijmerstok dankzij hopteler Roger Wouters en gebruikt wordt om Gulpener bier mee te brouwen. Bekend zijn de Gulpener Hopoogsten.
 • Kastanjeblad: de prachtige, beeldbepalende kastanjeboom in de Haagstraat.
 • 2 sterren: het nieuwe restaurant (maart 2020) van Hans van Wolde dat in het bezit is van maar liefst twee Michelinsterren.
 • Pijp: koster Lambert Sluijsmans was een markante inwoner die in het dorpscafé altijd bijzondere verhalen vertelde. Hij vertelde echter niet duidelijk waardoor iedereen altijd aandachtig over hem heen stond gebogen.
 • Slingerweg met poorten: de typische lange, slingerende Reijmerstokkerdorpsstraat door het dorp waaraan de vele poorten zijn gelegen, waarvan er velen zijn te bezoeken tijdens het event de Poorten van Reijmerstok.
 • Franciscuskruis: Oftewel het Tau-kruis (T-vorm) is een 'herkenningskruis' voor allen die zich verbonden voelen met Franciscus van Assisi. Franciscus gebruikte de Tau heel vaak: op de muur in huis, op zijn brieven, en als zegen. Een verwijzing naar de oude en nieuwe Franciscus van Assisikerk, Fanfare St. Franciscus en de Franciscusgroep Cluster Terlinden.

 

Titel: Connector
Locatie: Openbare parkeerplaats langs Provinciale weg N598 en tegenover eetcafé A Gen Ing. Adres: Provincialeweg 1, Reijmerstok (NL). Het kunstwerk is openbaar toegankelijk.
Proces: Februari t/m mei 2022.
Tijdelijk te beleven: 16 mei t/m 6 juni 2022.
Materiaal: 83 grote veilingkisten van 105x120x77 cm , hout (OSB platen, pallets, balken, planken, latten etc), metalen verbindingsmiddelen, verf (biobased acryllatex) kleuren: fuchsia, real stone en gitzwart.
Afmetingen: Breedte 5,3 m, lengte 7,3 m en hoogte 4,2 m (parking) - 4,5 m (maïsveld).
Opdrachtgever: Organisatie De Poorten van Reijmerstok.
Financiering: Bechtold Houtconstructiebouw, Jonathan Wanders, VSB fonds, Prins Bernard Cultuurfonds, Gemeente Gulpen-Wittem, Provincie Limburg, Stichting Kernoverleg Reijmerstok, Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof, Kern met Pit.
Veel dank aan alle deelnemers die aanwezig waren tijdens de bijeenkomsten en geholpen hebben tijdens het brainstormen, ontwerpen, tekenen, schilderen, bouwen en sjouwen: Carlo Ackermans, Jan Bechtold, Marco Boekensteijn, Renate Boekensteijn, Fon Broers, Jef Broers, Paul Broers, Guido Eijgelshoven, Rina Engelen, Guido Frijns, Jacqueline Gerrekens, Jean Gerrekens, Joep Hallegraeff, Robert Heusschen, John Houbiers, Lea Hutschemakers-Mingels, Hans Jacobs, Dominique de Jel, Suzanna Jeukens, Rob Jeukens, Felix Lacroix, Harrie Lacroix, Nicole Lacroix, Pierre Lacroix, Wiel Lacroix, Yolanda Pricken, John Roex, Berdie van Thillo, Coby Vis, Dirk Vis, Tim Vis, Hanny Wanders-Faarts, Frans Wouters en Roger Wouters.
Veel dank aan familie Huijnen en Huijnen Zuivelboerderij Mergelland voor het beschikbaar stellen van een gedeelte van het maïsveld, familie Wouters en Fruitbedrijf Wouters voor het beschikbaar stellen van de veilingkisten, Gemeenschapshuis A Gen Ing voor gebruik van de voorzieningen, Bechtold Houtconstructiebouw voor gebruikmaken materiaal en gereedschap, Fanfare St. Franciscus voor gebruikmaken materiaal, B&B In de zevende Hemel en eetcafé A Gen Ing voor de gastvrijheid en Gemeente Gulpen-Wittem voor alle medewerking.
Foto’s: Ralph Sluysmans.
© Jonathan Wanders